Att se på jobbet

Synen har stor betydelse för trivsel och effektivitet i arbetet. Felaktiga glasögon och förhållanden kan ge onödiga problem som trötthet, huvudvärk, ont i ögonen, nacken eller muskelvärk etc. För att råda bot på eventuella problem är det vettigt att börja med en synundersökning.

Vi kommer gärna ut och besöker ditt företag och ger råd för att skapa bättre visuella förhållanden. Många gånger kan små förändringar som t.ex placering av dataskärmar, kontrollpaneler och ljuskällor innebära stora förbättringar för de som arbetar.

Rätt typ av arbetsprogressiva glas gör all skillnad på jobbet. Stelhet och trötthet minskar. Dina arbetsdagar blir både mer vilsamma och produktiva. Med vårt kompletta sortiment av arbetsprogressiva glas har vi det som passar dina uppgifter.

Hoyas arbetsprogressiva glas erbjuder extra stöd vid läsning, terminal- eller kontorsarbete. Detta kan du läsa mer om på http://www.hoya.se/index.php?SID=53b3d0e97107d647775192&page_id=3145.

Våra legitimerade optiker med arbetsmedicinutbildning har den kunskap och erfarenhet som behövs för att anpassa synhjälpmedel, arbetsglasögon och skyddsglasögon som är lämpliga för alla typer av uppgifter.

Inom Synologen finns ett upplägg kring synhälsa på just arbetsplatser. Vi arbetar med detta sedan många år och har de muskler som krävs.