Taberg, Bågar med miljötänk från ax till limpa

Taberg Eyewear 
Taberg Eyewear är ett nytt svenskt glasögonvarumärke. Formgivningen kombinerar inspiration från naturens okonstlade råhet med rena linjer och vackra färger i ledordet ”råsnyggt”. Alla delar av vår verksamhet präglas av ett ständigt pågående hållbarhetsarbete som exempelvis innebär att vi endast använder ekoacetat.

Form med eftertanke. 
En del i Tabergs drivkraft är viljan att ge glasögonbärare möjlighet att välja bättre bågar, både designmässigt och ur ett hållbarhetsperspektiv. Vår strategi inkluderar ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna. Detta innebär att Taberg inte bara fokuserar på miljöfrågorna utan även på de sociala och ekonomiska frågorna genom hela produktlivscykeln. Vi ser vår sunda prisbild som en del av hållbarhetsarbetet.