Synundersökning

Du kan känna dig trygg som kund hos oss. Vi tar hand om dina ögon på bästa möjliga sätt. Vi har ett tätt samarbete med ögonläkare som kan hjälpa till med ögonproblem, som man ej kan lösa med glas eller kontaktlinser.

Har du en förälder som har drabbats av grön starr eller har problem med gula fläcken? Genom en synundersökning med ögonbottenfotografering kan vi hjälpa till med att tidigt upptäcka sådana förändringar. Det finns möjligheter för behandling för att försöka bromsa sjukdomsförloppen. Kontakta oss för att boka just en sådan ögonhälsoundersökning!

Vi kan även erbjuda dig en Ögonhälsoundersökning. Det innebär att vi kompletterar med ögonbottenfotografering och synfältsmätning. Alla mätningar och undersökningsresultat bedöms av ögonläkare och du har ett svar på undersökningen inom några dagar.

Vi tillhandahåller bl.a tårsubstitut och kosttillskott för att skydda eller fördröja utveckling av förändringar på ögonbotten, som i dagligt tal benämns gula fläcken. Just denna tjänst kallar vi Ögonapoteket.
Boka tid för synundersökning hos oss idag!