Vårt företag

Vårt företagskoncept sedan flera år är att tillhandahålla hög kvalitet på synundersökning och optisk synrehabilitering.

Vi har tre legitimerade optiker med kontaktlinsbehörighet och dokumenterad utbildning i arbetsmedicin samt optisk rehabilitering av synsvaga. I butiken finns en optikerassistent för kundmottagning och service av glasögon.

Optiker Anderberg ingår i sammanslutningen Synologen med ca 115 medlemsbutiker i Sverige. Synologen arbetar i första hand med vidareutbildning och kvalitetsfrågor och har arbetat fram kvalitetssystem på nivå SS-EN ISO 9001. Johan Grönvall är sedan flera år styrelseordförande inom Synologen.

Vi är det enda optikerföretaget i Ängelholm med kvalitetssäkring på nivå ISO 9001:2015 utfärdat av DNV (Det Norske Veritas) samt certifierade enligt Optikerförbundets kvalitetsnorm.

Leg optiker Johan Grönvall
Arbetat sedan 1987 i branschen, är kontaktlinsbehörig sedan 1996
Utbildad i Norge på Kongsbergs Ingeniörhöyskole 1994, där även utbildning i arbetsmedicin och optisk rehabilitering för synsvaga företogs
Genomfört Optikerförbundets kurs i arbetsmedicin år 2002 samt Certec, LTH:s kurs Optometrisk rehabiliteringsteknik år 2005
Godkänd i Optikerbranschens kurs Synliga Symptom 2006
Medlem i Svensk Förening för Företagsoptiker
Av Socialstyrelsen utsedd till vetenskapligt råd i optometri
Styrelsordförande inom Synologen sedan 2006
Avlagt en Master of Scienceexamen på Salus University i Philadelphia,USA, i klinisk Optometri 2010

Leg optiker Bengt Mårtensson
Arbetat sedan 1967 i branschen
Godkänd utbildning i arbetsmedicin från IFO (Institutet för Optometri) och utbildning i optisk rehabilitering för synsvaga på Cavis i samarbete med Synologen
Medlem i Svensk Förening för Företagsoptiker

Leg optiker Maria Ekberg
Arbetat inom Optikbranschen sedan 1989
Leg.optiker med kontaktlinsbehörighet sedan 1998
Genomgått Optikerförbundets kurs i Arbetsmedicin
Utbildad kvalitetsrevisor av Det Norske Veritas år 2000
Varit med och byggt upp kvalitetssystem för optiker och grupperingen Synologen

Optikerassistent Lottie Svensson
Värvades till företaget i augusti 2010
Genomgått assistentutbildning inom optik genom glasleverantör
Arbetat inom mode- och konfektionsbranschen, bl.a skor